OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία ArtClima – Πέτρος Μάρθας & ΣΙΑ, η οποία εδρεύει στο Μοσχάτο (Θέμιδος 3), με ΑΦΜ 801143453 και αριθμό ΓΕΜΗ:4683101000 που στο εξής θα αποκαλείται η «Εταιρεία» αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρεία της ιστοσελίδας  www.artclima.gr.

Παρακαλούμε, πριν προχωρήσετε σε συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας, διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, για να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα. Η χρήση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται ανεπιφύλακτα τη ρητή συγκατάθεση και συμφωνία με αυτούς.

Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, εάν είστε ανήλικος. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός αυτών των παραγγελιών που ήδη έχουν δρομολογηθεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών ιστότοπος και έκαστη υπηρεσία παρέχεται “ως έχει” και χωρίς οποιεσδήποτε σαφείς ή υπονοούμενες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων αλλά μην περιοριζόμενων σε αυτές, εγγυήσεων της ποιότητας ή και καταλληλότητας. Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι για γενικές πληροφορίες μόνο και δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών. Ρητά επιφυλασσόμαστε για τις υπηρεσίες, που προσφέρουν τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και αφορούν στις πληρωμές που πραγματοποιούνται, στις μεταφορές και παραδόσεις των προϊόντων. Σας συστήνουμε πριν από κάθε συναλλαγή, να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των σχετικών ιστοτόπων προκειμένου να λάβετε γνώση των υπηρεσιών που προσφέρουν και του τρόπου που λειτουργούν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας μας  ή των συνεργαζόμενων με εμάς εταιρειών, των δικαιοπάροχων μας  και των προμηθευτών περιεχομένου. Οι εικόνες, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και γενικά όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας ή τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε και επί αυτών προστατεύονται τα πνευματικά και τα ηθικά δικαιώματα των δικαιούχων τους. Τα δικαιώματά μας επί των έργων μας και των εμπορικών μας σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων προστατεύονται αυστηρά δυνάμει της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και από παραβάσεις του δικαίου του Ανταγωνισμού.

Σας δηλώνουμε ρητά ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας επί του περιεχομένου μας χωρίς την έγγραφη άδειά μας. Επιπλέον, απαγορεύεται να «φορτώσετε» το λογισμικό από τον ιστότοπο μας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων ή εικόνων που ενσωματώνονται μέσα ή που παράγονται από το λογισμικό, και τα δεδομένα που συνοδεύουν το λογισμικό. Για οποιαδήποτε χρήση, απαιτείται άδεια σε εσάς από την Εταιρεία μας ή τον εκάστοτε δικαιούχο με τον οποίο έχουμε συμβληθεί και είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί αυτού και επί όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται σε αυτά. Απαγορεύεται να αναδιανείμετε, να πωλήσετε, να αντιστρέψετε τον μηχανισμό, να αποσυνθέσετε, ή αλλιώς να μειώσετε το λογισμικό σε μία αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε εσάς, κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας και κατά την χρήση του διαδικτυακού τόπου και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη συμβατότητα της υποδομής σας ή και με τον εξοπλισμό σας.

Η «Εταιρεία» μας σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και τηρεί αυστηρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων σας και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και δεσμεύεται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους , ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή διασφάλισή σας.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου (site). Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων, που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας ενδέχεται να σας ζητείται να δίνετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, προορισμός αποστολής παραγγελίας, e-mail κλπ) κάθε φορά που επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Η σελίδα  έχει προσαρμοστεί πλήρως με το GDPR πλαίσιο. Η «Εταιρεία» επιτρέπει μόνο σε συγκεκριμένα άτομα, που εργάζονται στην εταιρεία, που έχουν αναλάβει την φύλαξη/συσκευασία και αποστολή των προϊόντων, να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και έχει εξασφαλίσει και την από μέρους τους τήρηση κανόνων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ποτέ τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς και ποτέ δεν θα δημοσιευθούν, ούτε παραχωρηθούν σε τρίτους για σκοπούς άσχετους με τους σκοπούς διεκπεραίωσης των συναλλαγών σας. Για την χρήση των στοιχείων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, θα λάβουμε πρώτα την έγκρισή σας.

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και σε κάθε περίπτωση θα διαγράφονται το αργότερο εντός 3 ετών από την τελευταία συναλλαγή σας. Ειδικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς μάρκετινγκ (εγγραφή σε υπηρεσία newsletter), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης, η οποία υπολογίζεται από την ανάγνωση και αποδοχή των Όρων της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας και έως ότου ανακαλέσετε αυτή πχ. κάνοντας διαγραφή από τις λίστες μας,  στο ειδικό πεδίο που βρίσκεται στα ενημερωτικά newsletters.

Ως δικαιούχος των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα κάτωθι δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε: 1) Το δικαίωμα της πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε, 2) Το δικαίωμα για διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς, 3) Το δικαίωμα της διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις, 4) Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις, 4) Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, 5) Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων: Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη. Επίσης,  μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλη εταιρεία της οποίας τις υπηρεσίες θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Όλα τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε είτε μέσω email (sales@artclima.gr) είτε με έγγραφη επιστολή στην έδρα της Εταιρείας (Θέμιδος αρ.3, ΤΚ 18346, Υ/Ο Νομικής Υπηρεσίας), είτε τηλεφωνικά (2102712600). Αν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 2106475600, e- mail contact@dpa.gr ]

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα μας φυλάσσονται σε αποθήκη στην περιοχή του Μοσχάτου Αττικής και μεταφέρονται σε εσάς μέσω ιδιόκτητων ή μη οχημάτων για την Αθήνα και μέσω Εταιρειών μεταφορών για το νομό Αττικής και στα υπόλοιπα σημεία της επαρχίας. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας, εάν έλαβαν χώρα εν αγνοία μας.

Τα προϊόντα τα προμηθευόμαστε από τους κατασκευαστές ή και τους εμπόρους που τα κυκλοφορούν. Οι ιδιότητές τους γίνονται γνωστές σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας και τα προϊόντα, που παραλαμβάνεται θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτές.

Η «Εταιρεία» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώνουμε άμεσα σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο. Φέρουμε ευθύνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων σας.

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να βρει προϊόντα, που αφορούν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Κεντρικό Menu.  Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα στην περιγραφή των προϊόντων μας που θα οφείλεται σε τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος, σας προτείνουμε, πριν προχωρήσετε σε παραγγελία να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Εταιρεία μας ή να μας στείλετε email.

ΑΓΟΡΕΣ

Κάθε φορά που κάνετε μια παραγγελία θα ενημερώνεστε με ένα αυτοματοποιημένο e-mail, το οποίο θα σας ενημερώνει για τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα στην παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε με e-mail ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας στην ιστοσελίδα μας. Όλες οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ και μετά την εκτέλεση της παραγγελίας δεν πρόκειται να προβούμε σε διαφορετική χρέωση.

Τα ανωτέρω μηνύματα αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη σωστή διεκπεραίωση των παραγγελιών και δεν υπάρχει περίπτωση να απενεργοποιηθούν. Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε τα e-mail σας και να τα διατηρείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώνετε άμεσα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ e-mail (Newsletters)

  1. Η «Εταιρεία» σας αποστέλλει ενημερωτικά e-mail σε τακτά χρονικά διαστήματα.2. Η «Εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις που τα newsletters δεν φτάνουν στον αποδέκτη τους. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.3. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά το spam folder, γιατί πολλές φορές τα newsletters μπορεί να καταλήγουν εκεί.
  2. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση ή θέλετε να διαγραφείτε οριστικά από το σύστημα αποστολής ενημερώσεων της «Εταιρείας», ενημερώστε μας για την πρόθεσή σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.5. Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί εξωτερικό πάροχο για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδουμε σε τρίτους καμία πληροφορία σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας.6. Η οποιαδήποτε ενημέρωση από την εταιρία μας, γίνεται μόνο εάν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Σε περίπτωση που έχετε κάνει παραγγελία μέσω του site μας, σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (mails) για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των μηνυμάτων, μια και η αποστολή τους είναι προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της κάθε παραγγελίας, γι’ αυτό και σας συνιστούμε να τα κρατάτε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας.